In memoriam Ionuț Anghel

Proiecte

*Organizarea de întâlniri şi activităţi comemorative, concerte caritabile şi alte activităţi care să menţină în atenţia opiniei publice „copilul simbol” Ionuţ Cosmin Anghel şi elementele sociale care au condus la această tragedie;
Tipărirea de cărţi şi/sau alte materiale cu privire la viaţa copilului Ionuţ Cosmin Anghel;

*Desfăşurarea de activităţi constructive în conformitate cu scopul şi obiectivele Asociaţiei AMICA în cadrul grupului comemorativ „Ionuţ Anghel” (grup constituit dinsimpatizanţii Asociaţiei AMICA), activităţi concretizate prin crearea unor lucrări literare (poveşti, poezii, povestiri etc.) care îl au în centru pe Copilul Ionuţ Cosmin Anghel;

*Organizarea de campanii de responsabilizare a cetăţenilor şi monitorizare a aplicării Legii Ionuţ, lege apărută că urmare a morţii tragice a acestuia;

*Colaborarea cu alte O.N.G. care au că scop aplicarea Legii Ionuţ, desfăşurarea de acţiuni comune, în vederea respectării şi aplicării acestei legi;

*Implicare în elaborarea proiectelor de acte normative – prin înaintare de memorii, proiecte de lege, colaborare cu O.N.G. -uri cu domeniu de activitate asemănător, etc.;

*Promovarea ideii de implicare, responsabilitate şi voluntariat în comunitate, susţinerea ideii de solidaritate umană şi ajutorare a familiilor cu copii aflate în dificultate sau defavorizate;

*Informarea, îndrumarea şi ajutorarea persoanelor pentru cunoaşterea şi promovarea drepturilor legale ale copilului şi familiei, în general şi a copiilor cu deficienţe de orice fel sau victime ale traumelor de orice natură, în special;

*Efectuarea demersurilor continue în sfera relaţiilor publice, în strânsă legătură cu mass-media, cu clasa politică şi administrativă indiferent de nivel, în vederea promovării şi realizării scopurilor şi obiectivelor asociaţiei, inclusiv efectuarea de propuneri legislative cu privire la nevoile şi problemele cu care se confruntă copilul.

Share Button